امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»
متون عمومي

 
متون عمومي
متون عمومي


با هدف ترویج کتابخوانی؛ نشست شاهنامه خوانی در کتابخانه زنده یاد محمدی رباط کریم برگزار شد با هدف ترویج کتابخوانی شاهنامه خوانی داستان «زال وسیمرغ » در کتابخانه عمومی زنده یاد محمدی شهرستان رباط کریم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، سمیرا باقری، مسئول کتابخانه عمومی  زنده یاد محمدی شهرستان رباط کریم از برگزاری شاهنامه خوانی داستان «زال وسیمرغ » نوشته مصطفی رحماندوست با حضور گروهی از اعضای کودک خبر داد.

گفتنی است در این نشست که با استقبال کودکان همراه بود سنا ندرخانلو یکی از اعضای کتابخانه بخشی از کتاب را به صورت نقالی برای سایرین جمع خوانی کرد.

نسخه قابل چاپ
بيشتر