امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»
متون عمومي

 
متون عمومي
متون عمومي

هفته دولت/ بازگشایی کتابخانه مرکزی پارک شهر (۱) بخش کودک کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران به روایت تصویر
نسخه قابل چاپ
بيشتر