فهرست

فهرست

ارتباط با ما

نشانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران: 
میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، پلاک ۲۳  | صندوق پستی ۱۵۸۹۸۶۶۶۸۱
رایانامه روابط عمومی: ravabetomoomi@tehranpl.ir


تلفن گویا

۸۸۸۴۹۸۵۸-۸۸۳۲۰۸۴۰-۸۸۸۴۳۲۸۶


دورنگار

۸۸۳۲۲۵۲۷


روابط عمومی

۸۸۸۶۴۶۱۲


حراست

۸۶۰۷۰۷۲۲


امور مالی

۸۸۸۶۵۱۳۸


امور کتابخانه‌ها

۸۸۸۶۷۱۵۸


امور عمرانی

۸۸۸۶۵۶۰۴


امور فرهنگی

۸۸۸۶۶۰۲۷


امور اداری

۸۸۸۶۱۱۲۷


کارپردازی

۸۸۸۶۷۳۱۱