فهرست

فهرست

نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان تهران
 
استان تهران در حال حاضر دارای 157 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 74 هزار و صد و سی دو متر مربع است.
                     

کتابخانه های نهادی

تعداد کتابخانه ها

157

متراژ زیربنا (متر مربع)

74132


از مجموع 157 باب کتابخانه؛ 123 کتابخانه شهری (لازم به ذکر می باشد که در حال حاضر کتابخانه های رسالت تهران و تفکر شهرستان شهریار هم‌چنین کتابخانه‌های جلال آل احمد، امام خمینی (ره) و شهدای شهرک واوان اسلامشهر به دلیل انجام تعمیرات عمرانی تعطیل می باشند)، 27 کتابخانه در روستاها و 7 باب کتابخانه سیار فعالیت می کنند.

 

نوع کتابخانه

شهری

روستایی

سیار

مجموع

تعداد

123

27

7

157


کتابخانه های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 2 میلیون و 810  هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 305 هزار نفر عضو فعال، در نه ماهه اول سال 98 حدود دو میلیون و صد و سی هزار نسخه کتاب امانت داده است.

 

تعداد نسخه کتاب موجود

تعداد اعضای فعال

تعداد امانت در نه ماهه اول سال 1398

2817171

305508

2133267


نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران تا پایان آذر 1398 در مجموع558 نفر می باشد که شامل 421 نفر کتابدار و 137 نیروی ستادی و خدمات است.

 

مجموع نیروی انسانی استان

نیروهای ستادی و خدمات

تعداد نیروی کتابدار

558

137

421