فهرست

فهرست

معرفی مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور
دبیرکل
 


 
علیرضا مختارپور
eform.iranpl.ir/portal


معاونان نهاد به ترتیب حروف الفبا


 
مهدی رمضانی
معاون توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی
ramezani.m@iranpl.ir

اسماعیل شفاعی
معاون مالی و اداری
shafaei.e@iranpl.ir

امین متولیان
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات
motevalian.a@iranpl.ir


مدیران کل نهاد به ترتیب حروف الفبا 
هادی امیری
مدیرکل عمرانی
amiri.h@iranpl.ir

حسام قربانعلی
مدیرکل امور مجلس و استان ها
ghorbanali.h@iranpl.ir

هادی ناصری طاهری
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
naseri.m@iranpl.ir

عباس نعمتی
مدیرکل حراست
nemati.a@iranpl.ir