امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
سیب

شسی

شسی

شسیس

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

سیب

سیب

سیب

سیب
سه‌شنبه 7 اسفند 1397 بازدید عیسی فرهادی ؛فرماندار تهران از پروژه کتابخانه مرکزی پارک شهر