امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیبسی

سیبسی

سیب

سیب

سیبی
چهارشنبه 3 بهمن 1397 بازدید دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه مشاور عالی و مدیر کل حراست ستاد مرکزی از پروژه کتابخانه مرکزی پارک شهر