امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
ثیب

سبی

یبل

یبل

تات

تاتن

متات

تاروتا

تات

اترلتا

574
سه‌شنبه 20 آذر 1397 بازدید مشاور عالی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه معاون اداری و مالی ستاد مرکزی از پروژه کتابخانه مرکزی پارک شهر