امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
شسی

شسی

شسی

شیس

سیش

شسی

شسی
1397/9/14 چهارشنبه گزارش تصویری؛ بازگشایی کتابخانه عمومی شهید چمران شهرستان بهارستان
بيشتر
نسخه قابل چاپ