امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
غلا

نتلان

تانت

تانت

تاتن

منتمن

تانت

نلات

نتنم

تانت

متات

اتم

بفغافی
گزارش تصویری؛ بازگشایی کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان بهارستان
بيشتر
نسخه قابل چاپ