امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
سی

شسی

شسی

شسی

شس

شسی

شسی

سی

شسی
1397/9/1 پنجشنبه گزارش تصویری (2) تقدیر از کتابخوانان برگزیده استان تهران  
بيشتر
نسخه قابل چاپ