1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
در راستای طرح کتابخانه گردی صورت پذیرفت: بازدید مسئولین شهرستان ملارد از کتابخانه عمومی شهید رجایی همزمان با سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و برگزاری طرح کتابخانه‌گردی اکرم گلبان نویسنده و مسئول کانون ادبی، زهراخماریان مدیرعامل انجمن توسعه حقوق شهروندی، علیرضا رئیس اروژن رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ملارد از کتابخانه عمومی شهید رجایی بازدید کردند.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 271