امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
نالان
با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد؛ امضای تفاهم نامه همکاری نهضت سوادآموزی با اداره کتابخانه های شهرستان اسلامشهر در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسلامشهر با نهضت سواد آموزی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تفاهم نامه همکاری «نهضت سوادآموزی» با حضور حسینعلی بنار رئیس اداره آموزش و پرورش و مجید جعفری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسلامشهر امضا شد.

در ابتدای این جلسه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تعلیم و تربیت در همه سنین و همچنین سواد آموزی به عنوان  یکی از ضرورت های جامعه اسلامی هموراه مورد تاکید بود و رهبر کبیر انقلاب نیز با تشکیل نهضت سوادآموزی راهبردی همیشگی در ریشه کنی بیسوادی ایجاد کردند.

 بنار ادامه داد: کتاب و کتابخوانی به عنوان یک اصل در سواد آموزی مطرح است  و همکاری بین اداره کتابخانه ها وآموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی تاثیر مستقیمی در تداوم سوادآموزی نوسوادان دارد.

مجید جعفری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسلامشهر نیز دراین جلسه کتاب و کتابخوانی را برای همه اقشار جامعه ضروری دانستوگفت: دراکثرکتابخانه های عمومی بخش ویژه ای به کتابهای نوسوادان نهضت سوادآموزی تعلق دارد و امیدواریم بتوانیم با ارائه پیشنهادات و برنامه های مداوم در قالب این تفاهم نامه گامهایی موثردر ترویج فرهنگ سواد آموزی و فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان داشته باشیم.

وی توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان سواد آموزان و فراهم نمودن بستر مناسب جهت شتاب بخشی و توانمند سازی سواد آموزان را ازجمله اهداف امضای این تفاهم نامه عنوان کرد.

تامین کتاب های مناسب برای نوسوادان و توزیع آن در کتابخانه های عمومی، عضویت سوادآموزان نهضت به صورت رایگان، عضویت آموزش دهندگان و کارکنان نهضت و خانواده های آن ها به صورت نیم بهاء در کتابخانه های عمومی، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه سواد آموزان، تهیه گزارش سالانه از میزان و شیوه استفاده  از کتاب های آسان خوان و ارائه آن به نهضت و  آماده سازی منابع ویژه سواد آموزان در کتابخانه های عمومی از جمله تعهدات اداره کتابخانه های عمومی در این تفاهم نامه عنوان شده است.

بيشتر
نسخه قابل چاپ