فهرست

تازه ترین اخبار

با صدور اطلاعیه ای اعلام شد:

ادامه تعطیلی کتابخانه های استان در روز یکشنبه 25دی ماه

با توجه به برودت سرما و کاهش محسوس دما و ایجاد شرایط اضطراری به منظور مدیریت بهینه مصرف گاز، کتابخانه های عمومی استان تهران فردا یکشنبه 25دی ماه تعطیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، با توجه به برودت سرما و کاهش محسوس دما و ایجاد شرایط اضطراری به منظور مدیریت بهینه مصرف گاز و از طرفی به منظور جلوگیری از افت فشار گاز و نیز رعایت حال کتابداران و اعضای محترم کتابخانه های استان، روز یکشنبه 25 دی ماه سال ۱۴۰۱ کتابخانه های عمومی استان تعطیل شد.
گفتنی بازگشایی مجدد کتابخانه ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی اداره کل اعلام خواهد شد.