فهرست

اخبار شهرستان ها

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شهرستان برگزار شد:

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی پیشوا

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا با حضور اعضای حقیق و حقوقی انجمن در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا با حضور سیروس جعفری معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری پیشوا  ،مینا نوروزی رئیس اداره کتابخانه های عمومی ، صبا صدرائی کارشناس انجمنهای اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران و سایر اعضا در فرمانداری شهرستان پیشوا برگزار شد.
درابتدای جلسه مینا نوروزی رئیس اداره کتابخانه های عمومی به ارائه گزارشی درخصوص تبلیغات و تعداد شرکت کنندگان در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان پیشوا در گروههای مختلف سنی پرداخت ،سپس  گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۸ کتابخانه های عمومی شهرستان و برنامه های پیش رو در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.
نوروی در ادامه جلسه رشد سه شاخص عضویت، فضا و تعداد کتاب کتابخانه های شهرستان را امری مهم عنوان کرد  و خواستار همکاری دستگاههای مختلف در  رسیدن به این اهداف شد.
در پایان هریک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند ؛ احداث کتابخانه در روستاهای قلعه سین و حبیب آباد باتوجه به طرح آمایش سرزمینی از مهمترین موارد مطروحه در جلسه بود.
نسخه قابل چاپ