فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد؛

معرفی متنی کتاب «۱۴ قصه ۱۴ معصوم(ع): امام جعفر صادق (ع)»

به همت فرخ الدین قاسمی مسئول و صغرا ابراهیمیان کتابدار کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا، معرفی متنی کتاب ۱۴ قصه ۱۴ معصوم(ع): امام جعفر صادق (ع) در بستر فضای مجازی کتابخانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران؛ به همت فرخ الدین قاسمی مسئول و صغرا ابراهیمیان کتابدار کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا، معرفی متنی کتاب "۱۴ قصه ۱۴ معصوم(ع): امام جعفر صادق (ع)" تالیف حسین فتاحی، توسط صغرا ابراهیمیان کتابدار در بستر فضای مجازی کتابخانه برگزار شد.
صغرا ابراهیمیان در معرفی کتاب گفت: کتاب «۱۴ قصه ۱۴ معصوم(ع): امام جعفر صادق (ع)» هشتمین جلد از این مجموعه و برای دبستانی ها نوشته شده است، سادگی و قابل درک و جذاب بودن آن برای کودکان از بارزترین ویژگی این مجموعه می باشد.
نسخه قابل چاپ