فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی برگزار شد:

نشست کتابخوان مجازی باحضورکارکنان کتابخانه مرکزی شهرستان قدس

نشست مجازی کتابخوان با حضور مسئول و کتابداران کتابخانه مرکزی شهرستان قدس با معرفی 4 عنوان کتاب برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران ،در راستای انجام فعالیت های فرهنگی کتابخانه در بستر فضای مجازی نشست کتابخوان با حضور مسئول وکتابداران کتابخانه مرکزی شهرستان قدس برگزارشد.
در این نشست، کتاب‌های «جلوه های غدیر»نوشته محمدرجا واعظی توسط مریم حبیبی گهر مسئول کتابخانه،« غدیر»نوشته علی صفایی حائری توسط مهدیه سادات حیدری کتابدار کتابخانه ،«بیست وسه روز باغدیر»نوشته عدنان درخشان توسط افسر راسخی کتابدار کتابخانه ، « هشت روز پس ازغدیر»نوشته عدنان درخشان توسط سمیه اشتری کتابدارکودک کتابخانه ،معرفی و تجربه خواندن آنها بامخاطبین به اشتراک گذاشته شد.

نسخه قابل چاپ