فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی کتابخانه پانزده خرداد صورت گرفت؛

معرفی کتاب«بازیافت کاغذ»به مناسبت هفته محیط زیست

همزمان با هفته محیط زیست کتاب «بازیافت کاغذ» در بستر فضای مجازی کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران؛ به مناسبت هفته محیط زیست و به همت فرخ الدین قاسمی مسئول و صغرا ابراهیمیان کتابدارکتابخانه معرفی کتاب « بازیافت کاغذ »نوشته کاندن جودیت، انتشارات فنی ایران؛ توسط صغرا ابراهیمیان در بستر فضای مجازی کتابخانه برگزار گردید.
صغرا ابراهیمیان در معرفی بخشهای مختلف کتاب گفت: کتاب از قسمتهای مختلف تشکیل شده که در هر قسمت توضیحات جامع را بیان نموده ،دانستنی هایی درباه کاغذ و جدا نمودن کاغذ از دیگر مواد همچنین تبدیل کاغذ باطله به کاغذ نو و چگونگی بازیافت آنها از جمله مواردی است که در کتاب به آنها پرداخته است .
وی تصریح کرد: موضوع زباله ؛ دردسرها و زیان‌های آن موضوعاتی است که در فصل اول کتاب به آن پرداخته شده است و در فصل های بعد درباره کاغذ و مقوا که یک چهارم وزن سطل‌های زباله خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، اطلاعات سودمند و راهکارهای مفید درباره صرفه‌جویی در مصرف کاغذ در اختیار مخاطب گذاشته شده است که ما را به اهمیت مقوله بازیافت، به ویژه بازیافت کاغذ و انواع آن و وظایف دولت و شهروندان در این زمینه بیش از پیش آشنا می سازد.
کتابدار کتابخانه پانزده خرداد گفت: بخش پایانی کتاب به نقش دولت در بازیافت کاغذ پرداخته و ادارات دولتی را به عنوان مصرف کنندگان بزرگ معرفی کرده که ضایعات زیادی تولید می کنند؛در این بخش یکی از روش های نمونه کنترل ادارات دولتی و مدارس برای بازیافت کاغذ را تهیه سطلهای مخصوص جمع آوری زباله به بازیافت کاغذ بیان کرده است .
نسخه قابل چاپ