فهرست

اخبار شهرستان ها

با محوریت اجرای برنامه های فرهنگی در فضای مجازی برگزار شد:

نشست هم اندیشی کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قدس

نشست هم اندیشی کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قدس بامحوریت برگزاری فعالیتهای فرهنگی درفضای مجازی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، نشست هم اندیشی کارکنان و کتابداران  کتابخانه های عمومی شهرستان قدس بارئیس شهرستان با هدف برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی وترویجی کتابخوانی درفضای مجازی، باحضور سیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس،مسئولین کتابخانه ها وکتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قدس در اداره کتابخانه ها برگزار شد.
سیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس در بیان مباحث مطرح شده در این جلسه گفت:در این نشست باتوجه به وجود بحران کرونا به نقش وفعالیتهای فرهنگی کتابخانه ها وارائه پیشنهادات برای خدمات بهتر ومفیدتر واستفاده ازظرفیت فضای مجازی برای ارتقا فرهنگ کتابخوانی وحفظ زنجیره ارتباط اعضابا کتابخانه ها پرداخته شد.
وی افزود:: باتوجه به بحران بوجودآمده بدلیل بیماری کرونا ،کتابداران کتابخانه های شهرستان قدس ازهمان روزهای اول طبق برنامه ریزی های انجام شده به انجام فعالیتهای فرهنگی وترویجی کتابخوانی ،برگزاری مسابقات نقاشی وکتابخوانی درفضای مجازی پرداختند.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس تصریح کرد::دراین نشست نیز به ارائه راهکاروپیشنهادات برای ادامه فعالیتهای فرهنگی وترویجی کتابخوانی درفضای مجازی توسط کارکنان پرداخته شد و 
باتوجه برگزاری دهمین جشنواره رضوی برای تبلیغ واطلاع رسانی آن پیشنهاداتی مطرح گردید.
نسخه قابل چاپ