فهرست

اخبار شهرستان ها

با هدف پیگیری مصوبات انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا انجام شد:

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با بخشدار مرکزی شهرستان

به منظور پیگیری اجرایی شدن مصوبات انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با بخشدار مرکزی شهرستان پیشوا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران؛ باهدف پیگیری مصوبات انجمن شهرستان ؛مینا نوروزی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا به همراه مصطفی شاهسون رئیس شورای شهرستان   با سیدعباس حسینی ،بخشدار مرکزی در محل بخشداری دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه در خصوص پیشنهاد راه اندازی کتابخانه سیار و همچنین پیگیری موضوع احداث کتابخانه در روستاهای قلعه سین و حبیب آباد  که از جمله مصوبات جلسه انجمن شهرستان بوده است گفتگو و تبادل نظر شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ