فهرست

اخبار شهرستان ها

مسئول کتابخانه عمومی جنت شهرستان قرچک از پایان عملیات رف خوانی خبر داد

به همت مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی کتابخانه عمومی جنت شهرستان قرچک عملیات رفخوانی، وجین، صحافی در کتابخانه به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ محمد کارخانه یوسفی مسئول کتابخانه عمومی جنت شهرستان قرچک با اشاره به اینکه عملیات «رف‌خوانی» و «وجین» منابع، موجب غنای بیشتر منابع و بروز رسانی آمار دقیق منابع کتابخانه خواهد شدگفت: به همت مسئول و کتابداران کتابخانه فرایند رفخوانی، وجین و صحافی کتاب های کتابخانه جنت از تاریخ 10 تیر ماه آغاز و در تاریخ 16 تیر ماه به پایان رسید.
وی در ادامه افزود: در این فرآیند 15 هزار و 317 نسخه کتاب در پایگاه اصلی،1هزار و 180نسخه در پایگاه کمک درسی،3 هزار و 265 نسخه در پایگاه کودک  و 465 نسخه در پایگاه دفاع مقدس و 120 نسخه در پایگاه دیداری شنیداری و  20 هزار و 347 نسخه کتاب شامل کل منابع کتابخانه رفخوانی شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ