فهرست

اخبار شهرستان ها

همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد؛

نشست حافظ خوانی در فضای مجازی کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا

همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، نشست حافظ خوانی توسط سیدمصطفی طباطبایی در فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جلسه اول نشست حافظ خوانی توسط استاد سیدمصطفی طباطبایی نویسنده و استاد دانشگاه پردیس فرهنگیان در فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد.
در ابتدای برنامه طباطبایی ضمن تبریک هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار جلسه اول حافظ خوانی را با غزل310دیوان حافظ شروع نمود و گفت: دیدگاه های اصلی حافظ در این غزل مشاهده می شود .
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم                    بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق                  که در این دامگه حادثه چون افتادم
وی افزود: هدف از انتخاب این غزل این است که هر زمان که خواستیم غزلی انتخاب کنیم و بخوانیم به سمت ریتم و آهنگ آن برویم؛ در این غزل چهار نوع موسیقی داریم؛ موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی؛ موسیقی بیرونی به وزن شعر، موسیقی کناری به قافیه شعر، موسیقی درونی به واژه ها و آرایه های درونی شعر و موسیقی معنوی به آرایه های معنوی شعر پرداخته است.
گفتنی است این نشست هر هفته سه شنبه ها در فضای مجازی اینستاگرام کتابخانه برگزار خواهد شد.
نسخه قابل چاپ