فهرست

اخبار شهرستان قدس

دربسترفضای مجازی وبه میزبانی کتابخانه مرکزی برگزارشد؛

نشست کتابخوان مجازی کتابداران کتابخانه مرکزی

نشست کتابخوان مجازی به میزبانی کتابخانه مرکزی وبامعرفی کتاب توسط کتابداران کتابخانه مرکزی شهرستان قدس دربسترفضای مجازی اسکای رووم برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس، نشست کتابخوان مجازی به میزبانی کتابخانه مرکزی  وبامعرفی کتاب توسط کتابداران کتابخانه دربسترفضای مجازی اسکای رووم برگزارشد.
در این نشست، کتاب" امام علی علیه السلام و خوارج " نوشته سید جعفر مرتضی عاملی توسط مریم حبیبی گهرمسئول کتابخانه،وکتابدا ران نیزکتابهای" قدیس "نوشته ابراهیم حسن بیگی توسط سودابه عزیزی ، " علی از زبان علی یا زندگانی امیر مومنان علی علیه السلام "نوشته سید جعفر شهیدی توسط آمنه بدرلو ، " زندگانی امام علی علیه السلام از ولادت تا شهادت " نوشته سید محمدکاظم قزوینی توسط افسر راسخی ؛معرفی و تجربه خواندن آنها بامخاطبین به اشتراک گذاشته شد.
عكس های مرتبط :