فهرست

اخبار شهرستان اسلامشهر

دراسلامشهر برگزارشد:

مسابقه فوتسال به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

به مناسبت هفدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور مسابقه دوستانه فوتسال بین دو تیم اداره کتابخانه ها و نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، مجید جعفری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسلامشهربا اعلام این خبرگفت: این مسابقه به مناسبت سالروز تشکیل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همکاری  اداره ورزش و جوانان این شهرستان بین تیم های اداره کتابخانه ها با نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
گفتنی است این مسابقه در پایان با مساوی 2-2 بین تیم های اداره کتابخانه ها و نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر پایان پذیرفت.