فهرست

اخبار شهرستان ورامین

به میزبانی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین و کتابخانه شهید فتوحی شعار برگزار گردید:

برگزاری پنجمین کارگاه مجازی داستان کودک

به همت اداره کتابخانه های شهرستان ورامین و کتابخانه شهید فتوحی شعار پنجمین کارگاه مجازی داستان کودک با حضور علاقمندان به ادبیات کودک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران ؛ به همت اداره کتابخانه های شهرستان ورامین و کتابخانه شهید فتوحی شعار پنجمین کارگاه مجازی داستان کودک با حضور رحیم مخدومی، دبیر محفل ادبی علامه قطب الدین رازی و مدرس کارگاه ، محمدرضاکریمی ،رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین و علاقمندان به ادبیات کودک در بستر فضای مجازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مخدومی مدرس کارگاه به توضیحاتی درباره مباحث مطرح شده در جلسه گذشته از جمله شخصیت پردازی در داستان کودک پرداخت و  گفت :در این جلسه  بحث پی رنگ در داستان کودک و رعایت دو عنصر مهم در آن یعنی درام و ضرب آهنگ ارائه و تحلیل کارگاهی می شود.
مخدومی در تعریف پی رنگ گفت :پی رنگ  به معنای روایت حوادث داستان است که برپایه اتفاقات ، حوادث و علل شکل گیری داستان بنا می شود و شامل ابتدا ،میانه و انتهای داستان می باشد.
وی افزود:شخصیت پردازی و پی رنگ دو معقوله تنیده در هم هستند و شخصیت داستان در دل اتفاقات داستان و به موازات پی رنگ ساخته و پرداخته می شود نه اینکه از آن منفک و مجزا باشد.

سپس مخدومی به تعریف درام اشاره کرد و گفت:درام کشمکش داستان هست و این کشمکش با گذاشتن دو نیروی متخاصم یا همان قهرمان و ضدقهرمان شکل می گیرد و در دل ابتدا ،میانه وانتهای داستان تزریق می شود،درام مدام گرفتار افت و خیز می باشد و داستان رابرای خواننده از سستی و یکنواختی خارج می کند.
وی درادامه به بیان پایه دیگر پی رنگ یعنی" ضرب آهنگ "اشاره کرد و گفت :ضرب آهنگ فضایی توام با شک و تردیدو  همراه با عدم قطعیت در داستان ایجاد می کند که این عنصر هم در شکل نثر و هم در بار معنایی لحاظ می شود و مدام این ذهنیت را درمخاطب ایجاد می کند که آیا شخصیت و یا همان قهرمان داستان به خواسته و هدف خود می رسد یا نه ؟
سپس مخدومی به خوانش داستان" سیندرلا " تحلیل و بررسی کارگاهی پی رنگ، درام و ضرب اهنگ در این داستان جذاب و پر مخاطب بین المللی پرداخت.