فهرست

اخبار شهرستان ری

با هدف ساماندهی اوقات فراغت زندانیان صورت گرفت؛

اهدای بیش از300 نسخه مجله به ندامتگاه زندان بزرگ تهران - فشافویه

به همت زهرا انارکی مسئول کتابخانه شیخ کلینی، بیش از300 نسخه مجله به ندامتگاه زندان بزرگ تهران - فشافویه اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران ، به همت زهرا انارکی مسئول کتابخانه شیخ کلینی، بیش از300 نسخه مجله در زمینه کودکان و نوجوانان، تاریخ وادبیات، سرگرمی و اطلاعات عمومی با هدف ساماندهی اوقات فراغت زندانیان و بصیرت آن ها نسبت به مسائل و موضوعات متنوع با هماهنگی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ری  به ندامتگاه زندان بزرگ تهران فشافویه اهداء گردید.
مسئولین ندامتگاه زندان بزرگ ضمن تشکرازاین اقدام گفت: کتابخوانی موجب افزایش سطح آگاهی و خرد افراد جامعه می شود.