فهرست

اخبار شهرستان ری

همزمان با سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می شود:

اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی کتابخانه های عمومی شهرستان ری

رئیس اداره کتابخانه های شهرستان ری از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان تهران، علی اکبر قربانی رمنتی رئیس اداره کتابخانه های شهرستان ری با بیان اینکه این برنامه ها در فضای مجازی برگزار می شود گفت :برنامه های متنوع فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان با رویکرد معرفی شخصیت و زندگی آن حضرت صورت می گیرد.
قربانی افزود: معرفی و بررسی کتاب مسند حضرت عبدالعظیم حسنی با حضور استاد احمد ابوحمزه از اساتید ری شناسی در محفل ادبی شیخ کلینی در فضای مجازی اسکای روم، نشست کتاب خوان مجازی ویژه سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم با معرفی ۵ عنوان کتاب مرتبط با مناسبت در فضای مجازی ؛ جمع خوانی مجازی کتاب، مسابقه فرهنگی از چهل حدیث از حضرت عبدالعظیم در فضای مجازی اینستاگرام، برگزاری چندین نمایشگاه مجازی کتاب با معرفی کتاب های مرتبط، دو برنامه قصه گویی برای کودکان در کانال قصه گویی و صفحه اینستاگرام کتابخانه ها از جمله برنامه های مناسبتی این روز است.
 شعرخوانی و دلنوشته خوانی اعضای نوجوان با مشارکت سرای محله استخر در فضای مجازی اسکای روم، معرفی متنی و تصویری کتاب های مرتبط در صفحات اینستاگرام و سایر فضاهای مجازی مرتبط با اعضای کتابخانه ها، انتشار احادیث حضرت عبدالعظیم در صفحات اینستاگرام و سایر فضاهای مجازی مرتبط با اعضای کتابخانه ها، معرفی زندگی و شخصیت حضرت عبدالعظیم در صفحات اینستاگرام و سایر فضاهای مجازی مرتبط با اعضای کتابخانه ها  از دیگر برنامه های کتابخانه های عمومی شهرستان ری در سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می باشند.