فهرست

اخبار شهرستان بهارستان

با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی بهارستان برگزار شد:

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با فرماندار شهرستان بهارستان

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهارستان با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی با فرماندار شهرستان دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، ظریفه قاسم پور  رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهارستان با حضور در دفتر هادی تمهیدی فرماندار شهرستان بهارستان  در خصوص وضعیت و مسائل کتابخانه های عمومی شهرستان به گفتگو پرداخت.
هادی تمهیدی فرماندار شهرستان بهارستان در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی وموفقیت برای کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان،جهت رسیدگی به مسائل ومشکلات کتابخانه های عمومی قول مساعد داد .