فهرست

اخبار شهرستان پیشوا

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ نماز انجام شد:

فعالیتهای فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا با موضوع نماز

به همت مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ نماز فعالیت های متنوع فرهنگی در بستر فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت فرخ الدین قاسمی مسئول ،صغرا ابراهیمیان کتابدارکتابخانه پانزده خرداد،فاطمه شیری مسئول کتابخانه شهدای امامی امین و سکینه الیکائی مسئول کتابخانه فردوسی روستای طارند بالا شهرستان پیشوا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ نماز  فعالیت های متنوع فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب ،نمایشگاه حدیث با موضوع نماز،نقاشی و جشن تکلیف در بستر فضای مجازی کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا برگزار شد.
در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ نماز نمایشگاه کتابهای پرمخاطب ،نمایشگاه تصویری احادیث ائمه اطهار(ع) با موضوع نماز ،نقاشی کودکان و جشن تکلیف دانش آموزان با همکاری بسیج و مدارس در فضای مجازی کتابخانه های عمومی برگزار گردید.
عكس های مرتبط :