فهرست

اخبار شهرستان پیشوا

به همت فاطمه شیری مسئول کتابخانه شهدای امامی امین برگزار شد:

طرح کتابخانه گردی در کتابخانه با حضور مسئولین شهرستان

به همت فاطمه شیری مسئول کتابخانه شهدای امامی امین ،به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانهای عمومی کشور طرح کتابخانه گردی در کتابخانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران ؛به همت فاطمه شیری مسئول کتابخانه شهدای امامی امین طرح کتابخانه گردی به مناسبت 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی با حضور  مهندس محمود ابراهیمی بخشدار شهر جلیل آباد با رعایت پروتکل های بهداشتی از بخشهای مختلف کتابخانه بازدید نمودند.

مهندس محمود ابراهیمی  ضمن تبریک سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی و  تشکر از پرسنل کتابخانه گفت: با توجه به این که کتابخانه مرکز ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی است شاهد شکوفایی و آبادانی بیش از پیش در این منطقه باشیم؛وی در پایان این بازدید جهت همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی و حمایت همه  جانبه از کتابخانه قول مساعد داد.