فهرست

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

گزارش تصویری

تصاویر ارسالی کودک و نوجوانان شهرستان پاکدشت به پویش نقاشی «کرونا را شکست می دهیم»

اعضای کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی شهرستان پاکدشت، همزمان با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کتابخانه ها در پویش سراسری نقاشی «ما کرونا را شکست می دهیم» شرکت کردند.