فهرست

گزارش تصویری

نصب تبلیغات محیطی هفته کتاب در پورتابل و بیلبوردهای استان تهران

تبلیغات محیطی و شهری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران در بیش از 20 نقطه شهری نصب شد.