فهرست

گزارش تصویری

بازدید مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران از کتابخانه های عمومی شهرستان قدس

محمدهادی ناصری ،مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران به همراه سکینه خاتون مهدیان پور، سرپرست معاونت امور کتابخانه‌ها و همکاری‌های و هوشیار لاریجانی ،رئیس امور کتابخانه های اداره کل ؛روز شنبه 22 شهریور ضمن بازدید از کتابخانه های عمومی شهرستان قدس با کتابداران دیدار و گفتگو کرد.