فهرست

گزارش تصویری

مراسم اختتامیه «مدرسه دانایی»

مراسم اختتامیه «مدرسه دانایی» اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران با حضور دبیرکل نهاد برگزار ‌شد.