فهرست

گزارش تصویری

طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهدای امامی امین

به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهدای امامی امین جلیل آباد برگزار شد.