فهرست

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

گزارش تصویری

تصاویر ارسالی کودکان عضو کتابخانه های عمومی شهرستان ری ویژه پویش «کرونا را شکست می دهیم»

کودکان عضو کتابخانه های عمومی شهرستان ری به پویش «کرونا را شکست می دهیم» پیوستند و با نقاشی های خود از مدافعان سلامت تقدیر کردند.