فهرست

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

گزارش تصویری

شرکت اعضای کودک و نوجوان کتابخانه عمومی شهرستان پیشوا از پویش«کرونا را شکست می دهیم»

اعضای کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا، همزمان با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کتابخانه ها با در پویش «ما کرونا را شکست می دهیم» شرکت کردند.